ColourB4 veiledning

Før du begynner

Colour B4 skal brukes i tørt hår, med mindre du ønsker en utroligt lys/fin avfargning (se ytterligere i Q&A-avsnittet).

Tips: Det anbefales at du vasker håret først minst to ganger.

Sørg for å tildekke deg selv og områder i nærheten for å unngå flekker.

Tips: Det er lett å lage en kappe ved å klippe en sort avfallssekk oppe i den ene siden og åpne den. Legg den rundt skuldrene og fastgjør den foran halsen med en hårklype.

Bruk aldri en metallkam eller metallskål til påføring av ColourB4.

Tips: Sørg for at alle hjelpemidler er av plastikk.

Bruk alltid de medfølgende hansker under behandlingen.

Les: Bruksanvisning trinn for trinn

Anbefaling før bruk - forsiktighetsregler

Dette produktet inneholder ingredienser, som kan forårsake hudirritasjon. Lag en test før bruk i henhold til de medfølgende anvisninger. Unngå kontakt med øynene. Hvis det oppstår kontakt med øynene må det skylles grundig med vann og kontakt omgående en lege. Dette produktet må ikke brukes på øyenvipper og –bryn, da det kan medføre blindhet. Produktet må ikke inntas og skal oppbevares utilgjengelig for barn.

Allergitest anbefales innen bruk

Ta like deler remover og buffer på et plaster og plasser det på et rengjort område bak øret eller på underarmen. Fjern det etter 24 timer og vask med vann dog sepe eller fjern det straks hvis du opplever hudirritasjon. Opplever du irritasjon ved påføring av produktet må du ikke fortsette med å bruke produktet!